Terug naar overzicht

Minder vraag naar fysiotherapie

Verzwikte enkels, tennisarmen en revalidatie: de vraag naar fysiotherapie is in de eerste twee maanden van dit jaar dramatisch gedaald met bijna vijftien procent. Als die daling de rest van het jaar doorzet, heeft dat grote gevolgen voor de arbeidsmarkt van afgestudeerde fysiotherapeuten.
Fysiotherapie is uit het basispakket van het ziekenfonds gehaald. Alleen wie een aanvullende verzekering heeft, krijgt de kosten van de behandeling nog vergoed. Dat heeft geleid tot een scherpe daling van het aantal behandelingen, concludeert het onderzoeksbureau Nivel.
Voor het komende studiejaar hebben de cijfers nog geen gevolgen, want de instroom is al vastgesteld. Pas in september of oktober van dit jaar gaan de opleidingen weer met elkaar om tafel zitten om te bepalen hoeveel studenten in 2005 mogen beginnen. De numerus fixus van de populaire fysiotherapieopleidingen is namelijk een ‘instellingsfixus’. De instellingen houden zelf de hand op de rem.
Hoe groot het effect op de werkgelegenheid op dit moment is, weten de onderzoekers van het Nivel niet. ‘Dat hebben we nog niet geïnventariseerd’, zegt onderzoeker Els van den Ende, programmaleider paramedische zorg van het Nivel. ‘Maar ik hoor in de persoonlijke kenniskring dat er al ontslagen vallen.’ Ook het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie heeft ‘signalen opgevangen’ dat sommige praktijken moeten krimpen.
‘Ik merk inderdaad dat er wat minder wervingsadvertenties bij ons op school hangen’, zegt opleidingsdirecteur André Boer van de fysiotherapieopleiding aan de Hogeschool van Utrecht. Toch zegt hij zich weinig zorgen te maken. ‘Mocht de werkgelegenheid inderdaad teruglopen, dan zullen de afgestudeerden nieuwe niches zoeken’, denkt hij. ‘Fysiotherapeuten kunnen als arbo-medewerker veel betekenen voor grote bedrijven. Of kijk eens naar de sportscholen. Vijf jaar geleden hadden die nog geen fysiotherapeuten in dienst. Nu meestal wel.’
Bij de opleiding van de Avans Hogeschool in Breda verwachten ze niet dat er in 2005 minder studenten zullen binnenkomen. ‘Sterker nog, we beginnen volgend jaar met twee varianten naast fysiotherapie: sport, beweging & gezondheid en arbeidsreorganisatie. De instroom zal alleen maar groter worden’, aldus een woordvoerder.
Door de vergrijzing zal de vraag naar fysiotherapie in de komende tien jaar waarschijnlijk toenemen, terwijl bovendien een groot deel van de therapeuten met pensioen gaat. Maar daar hebben de afgestudeerden op dit moment nog niet veel aan. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?