Terug naar overzicht

Ontevredenheid studenten Bedrijfseconomie toegenomen

Studenten oordelen slechter over de opleiding Bedrijfseconomie (BE) in Breda dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek dat eind maart werd gehouden.

In 2003 zakte de opleiding van de eerste naar de elfde plaats in de Keuzegids Hoger Beroepsonderwijs. Student Ivo Horn legde voor zijn afstudeerproject de vragen van de Keuzegids anderhalve maand geleden wederom voor aan BE-studenten. Daaruit blijkt dat de opleiding nu nog lager scoort.

De onderdelen ‘Studeerbaarheid’ en ‘Mediatheek & Computers’ kregen zelfs een onvoldoende. ‘Studeerbaarheid’ ging van ene 6,2 naar een 5,9; ‘Mediatheek & Computers’ ging van een 6,3 naar een 5,8. Bij dit onderdeel was vooral grote ontevredenheid over de computer- en netwerkfaciliteiten (4,9).
Ook de onderdelen ‘Inhoud’, ‘Samenhang’, ‘Roosters en tentamens’, ‘Voorbereiding loopbaan’, ‘Lesruimtes’ en ‘Volgende keer weer?’ zakten enkele tienden van punten. De scores variëren nu van een 6,3 tot een 7,1. Alleen de categorie ‘Docenten’ kreeg hetzelfde cijfer als vorig jaar, een 6,6. Op dit onderdeel scoorde vooral de vakinhoudelijke deskundigheid van docenten goed, een 7,3. Maar over de beschikbaarheid van docenten zijn de studenten minder positief: een 5,8.

Ivo Horn, student Commerciële Economie, onderzoekt voor zijn afstuderen de reden dat studenten minder tevreden zijn over hun opleiding dan enkele jaren geleden. Bedrijfseconomie stond namelijk jarenlang op nummer 1 in de Keuzegids.
Volgens de student was het goed om nu een enquête te houden, ook als was er vorig jaar al het onderzoek van de Keuzegids. ‘Management en docenten zijn er door wakker geschud, want de resultaten van de Keuzegids waren toch al een beetje weggezakt.’

Horn gaat de komende weken proberen discussie op gang te brengen over wat de opleiding kan doen om studenten tevreden te stellen. Er komen onder meer discussiegroepen van docenten en studenten. Ook op blackboard is een discussieforum geopend.
Deze enquête onder alle BE-studenten wordt gezien als een nulmeting. Van de ondervraagden reageerde 38 procent. (voor de Keuzegids werd in 2003 15 procent van de studenten ondervraagd).

Naar aanleiding van de resultaten gaat Horn voorstellen doen om de opleiding te verbeteren. Ook de opleiding zelf werkt daar aan. Over een jaar komt er weer een meting om te kijken of ingevoerde verbeteringen de tevredenheid onder de studenten hebben vergroot. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?