Terug naar overzicht

Portfolio’s voor peuters

Niet alleen op hogescholen en universiteiten wordt gewerkt met portfolio’s. Ook op de peuterspeelzaal wordt de ontwikkeling van driejarigen bijgehouden in portfolio’s.

Peuterspeelzaal het Biggenhok in Nijkerk werkt sinds kort met portfolio’s, zo schrijft het blad Straksvoordeklas, een tijdschrift voor studenten op lerarenopleidingen. ‘Tekeningen en werkstukken worden chronologisch in een map of doos opgeslagen om de voortgang van de driejarigen te analyseren’, zo schrijft het blad. Wekelijks worden de portfolio’s besproken met de leidsters.

Ook basisscholen houden steeds vaker op deze manier de ontwikkelingen van kinderen bij. Dat geldt ook voor onder meer regionale opleidingscentra.

Toch is niet iedereen positief over de waarde van deze verzamelmappen van eigen werk, evaluaties van docenten, beschrijvingen van activiteiten en eigen voortganganalyses. Vooral niet als de map gebruikt wordt als beoordelingsinstrument.

Maken portfolio’s de competenties van de student zichtbaar of laat het vooral de verbale en creatieve kwaliteiten van iemand zien?

Hoogleraar Fred Korthagen uitte in Velon, het tijdschrift voor lerarenopleiders, zijn twijfels hierover. ‘Het beeld dat oprijst uit een portfolio is mogelijk onvoldoende omdat de student onvoldoende in staat is zijn eigen lespraktijk te documenteren.’ Ook ziet hij het risico dat studenten hun docenten naar de mond praten.

Korthagen pleit er daarom voor porfolio’s vooral in te zetten als ondersteuning bij de ontwikkeling van studenten en niet als beoordelingsinstrument. (PM)

Bron: Straksvoordeklas, een uitgave van de algemene onderwijsbond, mei 2004.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?