Terug naar overzicht

Stopzetten februariregeling nog onzeker

Vroege studiestakers kunnen wellicht gebruik blijven maken van de zogenaamde februariregeling. Staatssecretaris Nijs wil graag van de regeling af, maar de Tweede Kamer aarzelt.
Eerstejaarsstudenten die voor 1 februari van het studiejaar stoppen met hun opleiding, zien hun prestatiebeurs omgezet in een gift. Daarvan maken jaarlijks 3700 mensen gebruik, wat OCW ongeveer twee miljoen euro kost.
Nijs wil van de twee stufi-regelingen voor eerstejaars af. Ook de propedeuse geldt als een afrekenmoment. Heeft een student die binnen, dan wordt de prestatielening voor het eerste jaar omgezet in een gift. De staatssecretaris wil echter dat de prestatiebeurs wordt pas omgezet in een gift als het hele diploma binnen is. De Kamer steunt haar hierin.
Maar om die februaristakers nu ook met een lening te moeten opzadelen, daar zijn ze in Den Haag nog niet van overtuigd. Het CDA wil de regeling houden en heeft daartoe een amendement ingediend, dat alvast op de steun kan rekenen van D66. De PvdA twijfelt. De grootste oppositiepartij wil weten hoeveel mbo’ers van de regeling gebruik maken, iets wat het ministerie op dit moment uitzoekt. Is dit aandeel hoog, dan is de kans groot dat de PvdA met CDA en D66 meegaat. In Den Haag wordt veel waarde gehecht aan de doorstroming vanuit het mbo. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?