Terug naar overzicht

Verdeeld beeld over aanbod stageplaatsen

Het lijkt erop dat het aantal stageplaatsen voor hbo’ers afneemt, terwijl dat voor wo’ers juist toeneemt. Vooral bovengemiddelde studenten zouden een goede kans op een stageplaats maken.

Het Algemeen Dagblad meldde vorige week dat het aantal stageplaatsen sterk zou zijn afgenomen. De krant richtte zich echter op stages voor mbo-leerlingen en hbo-studenten. De daling zou het gevolg zijn van de recessie. Maar er zijn ook andere geluiden.
Volgens online stagebemiddelaar Stageplaza zou er juist sprake zijn van een verdubbeling van het aantal bedrijven dat op zoek is naar een stagiair. Alleen in sectoren als zorg en onderwijs zou het ‘traditioneel’ moeilijk zijn. Gijs Bodenstaff van het bureau stelt echter dat bedrijven kritischer zijn geworden. ‘Ze willen alleen de beste studenten die volledig mee kunnen draaien in het bedrijfsproces. Bedrijven zijn op zoek naar mensen met bovengemiddelde motivatie en opvallende cv’s, met bijvoorbeeld interessante nevenactiviteiten, bestuurlijke functies of werkervaring.’ Dat zou betekenen dat het aanbod weliswaar groter lijkt, maar dat de ‘zwakkere’ student moeilijker aan de slag kan.

Integrant, het stagebureau van het Interstedelijk Studentenoverleg ISO en vier andere landelijke studentenorganisaties, lijkt dat beeld te bevestigen. Het bureau, dat vooral voor wo-studenten bemiddelt, merkt eerder een stijging dan een daling van het stageaanbod. Olga Könemann was dan ook verbaasd over het bericht in het AD: ‘Bij ons stromen de opdrachten juist binnen. Hadden we er eerst gemiddeld 170 openstaan, sinds begin dit jaar zijn dat er 200.’ Volgens haar gaat het daarbij vooral om stages waarbij studenten zelfstandig praktijkervaring kunnen opdoen. ‘Dat is voor bedrijven interessant, juist in een recessie. Stages die begeleiding vereisen zijn nu moeilijker te vinden.’

Bij de Studentenlijn van de Landelijke Studentenvakbond LSVb komen de laatste maanden iets meer klachten binnen over stages dan daarvoor (58 klachten in de laatste negen maanden, 26 in de laatste drie maanden). De meesten klagen over de stageplaats zelf, enkelen over het gebrek aan medewerking van de instelling bij het vinden van een stage. Voorzitter Floris van Eijk vermoedt dat het vooral voor hbo-studenten lastiger is geworden een stageplaats te vinden. Ook hij ziet dat als een gevolg van de economische neergang. ‘Eerst hadden bedrijven nog graag een stagiaire als buffer om de klappen van ontslagen op te vangen. Maar als ook de hoeveelheid werk afneemt, hebben ze die stagiaires minder nodig.’ Maar daarmee tonen bedrijven zich volgens Van Eijk kortzichtig. ‘Ze kijken te veel naar het productieproces. Ze moeten in hun eigen belang ook investeren in de kwaliteit van afgestudeerden.’ (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?