Terug naar overzicht

Video’s, websites en cartoons over normen en waarden

Eerstejaarsstudenten Management, Economie & Recht (MER) uit Den Bosch werken aan video’s, websites en cartoons over normen en waarden tijdens de Managementdag donderdag 3 juni.

Zo’n 230 eerstejaarsstudenten MER ontwerpen ’s ochtends verdeeld over 36 groepen websites en tekenen storyboards voor videofilms. Het onderwerp is: waarden en normen van Avans Hogeschool. Als leidraad gelden de basiswaarden van de hogeschool: openheid, respect, actieve deelname, verantwoordelijkheid en maatschappelijke aandacht. Die zijn ontleend aan het boekje met de code van Avans Hogeschool.
Aan het hoofd van de 36 ‘werkunits’ staan afdelingshoofden, in feite derdejaars MER-studenten. Verder worden de groepen ondersteund door afdelingen P&O en Facilitaire Dienst, die eveneens uit studenten bestaan. Zij verzorgen de administratieve en logistieke zaken.

De drie beste ontwerpen voor de video’s en websites zullen ’s middags daadwerkelijk door de groep worden geproduceerd. De andere groepen werken die middag aan twee andere opdrachten. Eveneens met het thema normen en waarden in het achterhoofd maken zij een collage, beeld of schilderij en retoucheren zij een bestaande cartoon.
De creatieve resultaten worden vanaf 16.30 uur in de rokerskantine geëxposeerd. De directie van de Academie voor Management zal tijdens de expositie de beste website en video bekendmaken.
Het concept voor de Managementdag is bedacht door het Managementteam, een zestal derdejaars MER-studenten, in opdracht van de directie van de academie. ‘Het geheel is opgezet in het kader van de training sociale vaardigheden. De achterliggende gedachte is dat eerstejaars moeten leren samenwerken en derdejaars oefenen in leidinggeven’, zegt Matthijs van der Burgt, een van de leden van het Managementeam.

Aanstaande vrijdag is er een kick off-bijeenkomst voor de derdejaars MER-studenten. Zij ontvangen dan het draaiboek met de precieze opdracht, taken, bevoegdheden en het tijdschema. De leidinggevenden moeten voor 3 juni hun groep eerstejaars benaderen. ‘Zij moeten zelf weten hoe. Per e-mail, telefoon of door een bijeenkomst te beleggen’, zegt Managementteamlid Liedeke van der Kalen. ‘In het draaiboek staat veel, maar zij moeten zelf ook zaken kunnen beslissen. De afdelingshoofden moeten in eerste instantie ook zelf problemen oplossen.’ (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?