Terug naar overzicht

Adviesraad: innovatie vooral kwestie van ondernemerschap

Vormgeving en management zijn waarschijnlijk belangrijker voor innovatie dan wetenschappelijk onderzoek. Er is geen tekort aan bèta’s, maar aan ondernemerschap. Dat schrijft de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid in een opvallend advies. De raad legt de nadruk op de niet-technologische kant van innovatie.

Nederland blinkt uit in wetenschappelijk onderzoek. Het probleem is alleen dat we dat niet weten te benutten. ‘Het knelpunt in ons innovatiesysteem zit dus eerder aan de kant van de vraag en de markt, dan aan de kant van onderzoek en R&D’, aldus de adviesraad.

De AWT richt zijn pijlen voornamelijk op de Nederlandse cultuur en de ‘innovatienetwerken’. Die functioneren niet. Er is te weinig directe samenwerking en de laag tussen universiteiten en het midden- en kleinbedrijf is te ‘dichtbevolkt’.
De overheid zou moeten stimuleren dat hoger opgeleiden in het midden- en kleinbedrijf gaan werken. Er zouden ook meer stagemogelijkheden voor hogeschool- en universiteitsstudenten moeten komen en de regering moet ‘levenslang leren’ mogelijk maken. De AWT constateert dat juist wat deze aspecten betreft, de overheid bestaande regelingen in het beleid afschaft.

Op dit moment voelt Nederland de noodzaak niet om dure maatregelen te treffen die innovatie bevorderen, schrijft de raad. ‘Dat maakt dat wij gemakkelijk in de situatie terecht kunnen komen van de kikker in de soeppan: niet merken dat het vuur eronder aanstaat (dat overigens op een eindige aardgasvoorraad wordt gestookt), vooralsnog behaaglijk rondzwemmen en uiteindelijk te suf zijn om er op tijd uit te kunnen springen.’ (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?