Terug naar overzicht

Beckers zoekt naar de verloren tijd in ‘hyperactieve samenleving’

‘Worden we geleefd of hebben we zelf nog iets te zeggen over de structuur en de besteding van onze tijd?’ vraagt Theo Beckers, hoogleraar vrijetijdkunde, zich vanmiddag af in zijn afscheidsrede aan de Universiteit van Tilburg.
‘Het probleem is dat economische, maatschappelijke en politieke systemen zo zijn ingericht, dat we maar één keus hebben: de hoogste versnelling’, zegt de aankondiging van het openbare les. ‘Dat heeft de mens slaaf gemaakt van de tijd, waarover hij zich heer en meester waant. Zoals we vier Nederlanden nodig hebben om onze consumptie een plaats te geven, zo hebben we vier levens nodig om al onze ambities en verplichtingen te realiseren.’
Beckers zet zich af tegen de steeds vaker gehoorde opvatting, dat de Nederlanders te veel vrije tijd zouden hebben. Het tegendeel is volgens hem het geval: ‘De in de jaren zestig voorspelde vrijetijdsmaatschappij is een mythe gebleken. Alle verloven worden thans ingetrokken.’
Een oplossing ziet Beckers in de ‘dematerialisering’van vrijetijdbesteding, en in meer zeggenschap van de burger over de vormgeving van hun eigen leven in de tijd. (FG)

Afscheidsrede ‘De hyperactieve samenleving, opzoek naar de verloren tijd’ door Prof. Theo Beckers.
Vrijdag 11 juni, 16.15 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?