Terug naar overzicht

Boeken voor competentiegericht onderwijs

Met de invoering van het competentiegericht leren, zijn ook nieuwe leermiddelen nodig. Jan van Wijk, hoofd van de deeltijdopleidingen van de HEAO in Breda, nam het initiatief voor het schrijven van vier leerboeken voor het hoger economisch onderwijs, waarin het competentiegericht leren het uitgangspunt is.

Hij richtte een schrijverscollectief, waarvan behalve hij zelf nog vijf deeltijddocenten deel uitmaken. Ze schreven samen vier boeken, waarvan het eerste deel Competentietraining Management onlangs verscheen. De andere drie delen komen de volgende weken uit. Het gaat om Competentietraining Marketing, Competentietraining Engels en Competentietraining Marktgericht calculeren.
Volgens Van Wijk zijn de boeken uniek omdat er nog geen leermiddelen zijn die aansluiten bij het competentiegericht leren, een onderwijsvorm die in ieder geval bij Avans Hogeschool gemeengoed moet worden.
De boeken zijn met name bedoeld voor propedeusestudenten van studies die met management en marketing te maken hebben, zoals Commerciële Economie, Internatioinal Business & Languages en Small Business & Retailmanagement. ‘We gaan daarbij uit van de domeincompetenties zoals die landelijk zijn vastgesteld. In de boeken staan duidelijke opdrachten waarmee deze competenties geoefend kunnen worden’, legt Van Wijk uit.
Van Wijk denkt dat deeltijddocenten extra goed in staat zijn boeken voor het competentiegericht onderwijs te maken, omdat zij zelf uit de praktijk komen.
De andere vijf schrijvers van de boeken zijn: Leo Broekhuizen, Ab Grootens, Victor Carton, Jo Baccarne en Angelo Mulder. De uitgever is Boom Onderwijs in Amsterdam. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?