Terug naar overzicht

Externe docenten verdwijnen bij Architectuur in Den Bosch

Bij Architectuur, een afstudeerrichting binnen de Academie Bouwkunde & Civiele Techniek In Den Bosch, verdwijnen het komende jaar alle externe docenten.Toch gaat Architectuur na de zomer gewoon van start, zegt directeur Jan Reinhard.

Vanwege bezuinigingen bij de Academie voor Bouwkunde & Civiele Techniek worden er geen externen meer ingehuurd. Voor de afstudeerrichting Architectuur betekent dat, dat van de in totaal zes docenten er vier in september niet terugkomen. Het is een van de bezuinigingsmaatregelen die Reinhard heeft genomen. Er komt namelijk een einde aan de extra bekostiging per techniekstudent. Dat betekent dat alle technische academies de komende jaren flink moeten bezuinigingen. Hoeveel dat is, is nog niet bekend.

Dat er geen externen meer worden ingehuurd, wil nog niet zeggen dat de differentiatie Architectuur wordt opgeheven. ‘Daar is absoluut geen sprake van’, zegt Reinhard. ‘Bouwkunde zonder architectuur kan niet. Die twee horen bij elkaar.’
Om de differentiatie Architectuur toch draaiende te houden, komt er een uitwisseling van docenten tussen Academie St. Joost en de Academie voor Bouwkunde & Civiele Techniek. Een docent van St. Joost gaat twee en drie dimensionale vormleer geven aan studenten Architectuur. Harry Elbers, coördinator Architectuur, gaat aan studenten Ruimtelijke Vormgeving lessen bouwtechniek en constructieve vormgeving geven. ‘Techniek is nog een gebrek binnen de opleiding Ruimtelijke Vormgeving. En die kennis hebben ze wel nodig als ze een masteropleiding gaan doen,’ legt Harry Elbers uit.
De andere docenten worden vervangen door mensen van de academie die bijgeschoold moeten worden. ‘Doceren bij Architectuur is anders dan bij Bouwkunde en Civiele Techniek. Daar gaat het meer om techniek dan visie. We hebben een aantal architecten in huis, maar die hebben wel enige bijscholing nodig.’
Het komende jaar verwacht Reinhard dat er nog niet veel verandert, maar het jaar erop wel. ‘De differentiatie wordt anders. Eigen mensen geven er een eigen kleur aan en dat zal een andere zijn dan voorheen.’

Coördinator Harry Elbers maakt zich zorgen over de kwaliteit. ‘Jarenlang was het beleid dat we externen moesten aannemen, vanwege hun deskundigheid en verschillende visies. Een beeldend kunstenaar heeft bijvoorbeeld een andere visie dan een architect. Ik denk dat de kwaliteit van de differentiatie zeker in het geding is.’ De tien studenten die het komende jaar afstuderen missen volgens Elbers twee belangrijke vakken, plananalyse en tektoniek (leer van de architectonische vormen in hun verband met constructie en techniek).
Reinhard is niet bang voor kwaliteitsverlies. ‘We hebben heel goede mensen in huis. En omdat ze intern zijn, is er ook meer kwaliteitsbewaking.’ Het inzetten van interne docenten ziet hij juist als een groot voordeel. ‘Architectuur wordt meer geïntegreerd in de opleiding Bouwkunde. Nu is het een los onderdeel.’ (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?