Terug naar overzicht

Frans van Kalmthout tekent PvdA-pamflet tegen selectie-standpunt fractie

De steun van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer aan Nijs’ plannen voor selectie aan de poort van het hoger onderwijs roept weerstand op in de eigen achterban. Dertien partijleden, waaronder Avans-bestuurder Frans van Kalmthout, pleiten in een pamflet tegen invoering van de plannen.

De ommezwaai van de fractie twee maanden geleden schoot met name de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) in het verkeerde keelgat. De studentenbond vindt dat selectie aan de poort de toegankelijkheid van het hoger onderwijs belemmert. Het pamflet dat nu door de ontevreden PvdA-leden is ondertekend is een initiatief van de bond. Vrijdag heeft de LSVb het aan de kamerfractie aangeboden.
Volgens de ondertekenaars werkt selectie aan de poort niet als middel om studenten op de juiste plaats te krijgen. Het zou ook onnodig zijn, omdat het voortgezet onderwijs al de functie heeft om te selecteren. Bovendien vinden de dertien dat je studenten niet bij voorbaat van de opleiding van hun keuze mag uitsluiten: ‘Studenten moeten de kans krijgen om hun draai te vinden in het hoger onderwijs en niet direct worden afgeschreven.’ Al met al vindt men de plannen in strijd met de ambitie van de overheid zelf om meer mensen aan het hoger onderwijs te laten deelnemen.
Dat selectie aan de poort de manier zou zijn om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren, wordt in het pamflet bestreden: ‘Verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de motivatie van studenten dient in het onderwijs zélf gezocht te worden.’

Bij de ondertekenaars bevinden zich diverse oud-kamerleden van de PvdA. Daaronder Jacques Wallage, voormalig staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, tegenwoordig burgemeester van Groninen. Uit het hbo tekende, behalve Frans van Kalmthout, de voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Rotterdam Jasper Tuytel. De enige ondertekenaar uit universitaire hoek is Doeko Bosscher, voormalig rector magnificus van de Rijks Universiteit Groningen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?