Terug naar overzicht

Fraudedebat verschoven naar september

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs is het debat over de hbo-fraude uitgesteld naar september. Staatssecretaris Mark Rutte wil de tijd nemen om zich in het dossier in te lezen, zodat hij ook een eigen oordeel kan vellen over de aard en omvang van de onregelmatigheden.

Aanvankelijk zou de Tweede Kamer op 28 juni vergaderen over de bevindingen van de Commissie Schutte, de voortgang van het vervolgonderzoek en de terugvordering van het te veel uitgekeerde overheidsgeld. Maar Rutte wil de Kamer goed beslagen ten ijs tegemoet treden en krijgt daar nu de ruimte voor.

Zoals te verwachten viel, zijn ook de voorstellen voor een nieuwe manier van bekostigen en een ander model voor de studiefinanciering over de zomer heen getild. Alleen de notitie waarin de knelpunten rondom de internationalisering in het hoger onderwijs onder de loep zouden worden genomen, komt misschien nog eerder. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?