Terug naar overzicht

Hbo groeit, Avans krimpt

Het aantal eerstejaars aan Avans Hogeschool zal het komend jaar weer teruglopen. Vorige week hadden zich 2,7 procent minder eerstejaars aangemeld dan een jaar geleden. En dat terwijl het aantal vooraanmeldingen landelijk met 4,3 procent is gegroeid.
Avans Hogeschool blijft dus in de ontwikkeling 7 procent achter. Het marktaandeel, dat Avans Hogeschool van de hbo-instroom krijgt, daalt per saldo van 6,43 procent vorig jaar naar 6,00 procent nu. De dalende trend van de afgelopen jaren wordt daarmee voortgezet.
In april tekende zich al verlies van marktaandeel af. Toen kon echter niet goed niet goed worden voorspeld welke kant het uiteindelijk op zou gaan. Sindsdien heeft Avans in Den Bosch zich enigszins hersteld: in april lag men 4,2 procent achter op de landelijke ontwikkeling, inmiddels is dat nog maar 2,8 procent. Met de Bredase en Tilburgse vestiging gaat het echter juist minder goed dan in april, toen daar al een achterstand van 6,9 procent werd genoteerd; die is inmiddels opgelopen tot 9,8 procent.

Tussen de opleidingen onderling bestaan wel grote verschillen. Die hebben vooral met landelijke trends te maken. Zo groeien overal de opleidingen voor verzorgende beroepen fors. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Verpleegkunde deinen op die hausse mee. Daar staat tegenover dat de economie- en managementopleidingen uit de gratie zijn. Omdat Avans Hogeschool daarin sterk is vertegenwoordigd tikt de krimp in die sector extra hard door in het totaal.

Marktaandeel is van belang voor de overheidsbekostiging van een hbo-instelling. Een hogeschool die marktaandeel verliest, zelfs als er netto meer studenten binnenkomen, krijgt een kleiner deel van de koek. Avan Hogeschool ‘s-Hertogenbosch is daar een voorbeeld van: er zijn daar momenteel iets meer aanmelders dan een jaar geleden, maar het marktaandeel van de Bossche vetsiging is 0,1 procent teruggelopen.
De koek zelf (het totaal aan rijksbijdragen voor het hbo) wordt intussen niet groter, ook al trekt het hbo steeds meer deelnemers. (FG)

(bijgewerkt 23 juni)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?