Terug naar overzicht

Huren studentenkamers blijven waarschijnlijk beschermd

Met reusachtige huurstijgingen zullen studenten waarschijnlijk niet te maken krijgen. In de uitgelekte plannen van minister Dekker (volkhuisvesting) staat dat een deel van de huurwoningen beschermd zal blijven. 
 
De minister wil de woningbouwcorporaties meer woningen laten bouwen. Omdat de bouw van nieuwe woningen op dit moment niet rendabel zou zijn, wil de minister in 2008 de huurstijgingen voor een aanzienlijk deel vrijlaten. Dat zou betekenen dat de huurverhogingen niet meer aan de inflatie gekoppeld zijn en dat de woningbouwcorporaties mogen vragen wat ze willen. Zo kunnen de nieuwe woningen zichzelf terugbetalen. 
Maar niet de hele markt wordt geliberaliseerd. Een deel blijft beschermd. Volgens PvdA-kamerlid Staf Depla hebben de plannen vooral op de duurste huurwoningen betrekking. De studenten blijven dus waarschijnlijk buiten schot. 

Dit laat onverlet dat de politiek voldoende op- en aanmerkingen heeft. De plannen helpen volgens de PvdA de segregatie in de hand en armlastige bejaarden worden hard getroffen. Bovendien hebben de woningbouwcorporaties op dit moment al voldoende vermogen om huizen te bouwen, meent Depla: ‘En het is gemeenschapsgeld. We hebben met de branche afgesproken dat de ene corporatie de andere steunt als die niet genoeg geld voor nieuwe woningen heeft.’

De plannen worden morgen opnieuw in de ministerraad besproken. Als de regering met een plan komt, moet ook de Tweede Kamer er nog over debatteren. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?