Terug naar overzicht

Jos Ossewaarde vertrekt uit Raad van Bestuur

Jos Ossewaarde verlaat per 1 juni 2005 de Raad van Bestuur van Avans Hogeschool. De werving voor een opvolger begint voor de zomervakantie.

De Raad van Bestuur wil dat de ontstane vacature wordt opgevuld. Eerder is uitgesproken dat het bestuur uit twee of drie personen kan bestaan. In de afgelopen periode is het toenmalige vijfkoppige bestuur door het vertrek van twee leden verkleind. Het is de bedoeling dat het aantal van drie leden blijft gehandhaafd.
Als redenen hiervoor worden genoemd: een meer afgewogen besluitvorming, een mindere kwetsbaarheid en goede praktijkervaring met drie personen.
Ook sluit de nieuwe portefeuilleverdeling beter aan bij een bestuur van drie leden. De domeinen daarbinnen zijn ‘de totaliteit van de maatschappelijke opgave’ (Harry Koopman), ‘ de onderwijs- en onderzoekprocessen’(Frans van Kalmthout) en ‘de voorwaardenscheppende processen’ (vacature). (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?