Terug naar overzicht

Kunststudenten brengen zelf eindexamencatalogus uit

De directie van de Akademie voor Kunst en Vormgeving/ St.Joost stopt met het uitbrengen van een catalogus van de eindexamenexpositie. Eindexamenkandidaten hebben besloten zelf een catalogus met de titel NIET uit te geven.

Tientallen jaren was de vaak uitbundig vormgegeven en zeer dikke catalogus een aandenken aan de voltooide opleiding aan de kunstacademie. Voor veel afgestudeerden, maar ook voor de academie was zo’n catalogus een belangrijk visitekaartje.
Dit jaar heeft de directie van de kunstacademie voor een ander publicatiebeleid rond de eindexamens gekozen. Zo komt er een uitvouwbare poster op groot formaat waarop alle eindexamenstudenten worden gepresenteerd. Daarnaast gaat er een speciale makkelijk te verversen internetpagina de lucht in, waarop alle pas afgestudeerden een digitale portfolio krijgen.
Het hele jaar behoudt de presentatie een prominente plek op www.akv.stjoost.nl. In november brengen de academies een gezamenlijk jaarboek uit, waarin activiteiten van studenten en de verschillende afdelingen in beeld worden gebracht.
Al jaren is de catalogus, die volgens de directie elk jaar zwaarder en duurder wordt, een enorme belasting op de begroting. Terwijl het niet effectief is, zo vindt de directie. ‘Het is een leuk aandenken voor de student zelf, maar daar houdt het bij op. Het is te massaal. Individuele presentaties zoals op een website werken veel beter’, zegt directeur Jules van de Vijver.

Initiatiefnemers van ‘NIET, de catalogus van AKV.St.Joost’ kunnen zich enerzijds wel in de argumenten van de directie vinden, maar benadrukken de waarde van een catalogus in boekvorm. ‘Het is ons visitekaartje’, zegt Leechin Kok, studente Animatie in Breda. ‘Op de expositie komen galeriehouders en opdrachtgevers. Het boek is een afspiegeling van de kwaliteit van onze academie.’
Samen met Evelyne Montens (Beeldende Kunst Den Bosch), Susan de Riet (illustratie Breda) en Koen Dijkman (grafisch ontwerp Breda) coördineert ze het project.
65 studenten nemen aan het project deel en leggen per persoon 50 euro in. Daarnaast hebben de studenten al zeven geldschieters bereid gevonden. Drukker Salsedo uit Breda en vormgever Jan van Bruggen geven belangeloos het boekwerk uit. En dat gebeurt in een recordtempo. Vrijdag 11 juni moet het al bij de drukker liggen.
Desondanks zijn de studenten nog steeds op zoek naar andere sponsoren. ‘We hebben een begrotingstekort van 2100 euro’, zegt Kok. Ondanks dat tekort zijn de studenten ervan overtuigd dat de catalogus er komt.

De directie juicht het initiatief van de studenten toe, maar is niet bereid het project te sponsoren. Van de Vijver: ‘We geven geen ondersteuning zolang het niet voor iedere afgestudeerde geldt. Wel willen we een bijdrage leveren als het een verzamelmap met losse bladen wordt, waarop alle studenten zich kunnen presenteren.’
Het idee van een boekwerk en een praatje bij een plaatje, vindt de directie te confessioneel. Ook is ze bang dat de kwaliteit beneden peil is, omdat de studenten alles op het laatste moment hebben georganiseerd. ‘We willen niet onze naam daaraan verbinden.’
De studenten vinden dat de eisen die de directie stelt relevant. ‘Maar’, zegt Kok, ‘Dat is onmogelijk in zo’n kort tijdsbestek. Normaal gesproeken doen we er zes maanden over.’
Ze heeft er alle vertrouwen in dat het een professioneel boek wordt.

Het boekwerk telt 160 pagina’s en moet 17 bij 12 centimeter groot worden. Het is geheel in fullcolour gedrukt. In de catalogus wordt het werk van 26 Bossche en 39 Bredase studenten gepresenteerd, met tekst en beeld. De eindexamencatalogus verschijnt 23 juni en wordt gedrukt in een oplage van 1000 stuks. (CB)

Wie nog wil intekenen voor deze eindexamencatalogus of meer informatie wil kan mailen naar niet2004@hotmail.com.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?