Terug naar overzicht

LSVb schaart zich achter Platform Avans Sociëteit

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) steunt het pleidooi van het Platform Avans Sociëteit voor een studentensoos op elk van de drie locaties van Avans Hogeschool. Dat schrijft LSVb-voorzitter Floris van Eijk in een brief aan het Platform.
‘Voor studenten is een sociëteit een soort huiskamer waarin zij gemakkelijk contacten kunnen leggen, waar kennisoverdracht plaats zal vinden en waar studenten vanuit verschillende disciplines samenkomen, waardoor het refentiekader van de student breder wordt’, aldus Van Eijk. Een sociëteit bevordert het studentenleven en draagt zo bij aan het aanleren van extra vaardigheden, die van nut zijn bij de studie en de kansen op de arbeidsmarkt, meent de voorzitter.

Het Platform heeft deze week alarm geslagen omdat in de huisvestingsplannen van Avans Hogeschool sociëteitsruimtes ontbreken. De bestaande sociëteiten Totus in Tilburg en Virgo in Breda zouden van de Raad van Bestuur naar de stad moeten verhuizen.
Inmiddels is een enquête van het Platorm van start gegaan, waarin studenten wordt gevraagd hun mening te geven over de kwestie. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?