Terug naar overzicht

Nijs in problemen na uitspraken in Nieuwe Revu

Minister Van der Hoeven en staatssecretaris Nijs (beiden OCW) liggen weer met elkaar in de clinch. Aanleiding is een interview dat de staatssecretaris gaf in Nieuwe Revu.

In het interview, dat morgen verschijnt, vertelt Nijs over haar slechte relatie met de minister en haar twijfels over de loyaliteit van ambtenaren. Inmiddels heeft Nijs op de site van OCW haar excuses aangeboden, maar dat laat onverlet dat PvdA en GroenLinks hebben aangedrongen op een spoeddebat. Naar aanleiding van het Nieuwe Revu-interview zou Van der Hoeven dit weekeinde bij premier Balkenende langs zijn geweest om een eventueel vertrek van Nijs te bespreken.

Op de site van OCW blijkt echter dat Van der Hoeven de excuses van de staatssecretaris heeft aanvaard. Ze gaat er van uit dat dit soort interviews in de toekomst niet meer voorkomt. Hoe de Tweede Kamer over de kwestie oordeelt moet nog blijken.
Nijs doet zeer kritische uitspraken in het interview. Hoewel ze op de website van het ministerie schrijft dat ze wilde benadrukken dat haar werkrelatie met Van der Hoeven in orde is, verklaart ze in Nieuwe Revu onder meer dat de slechte relatie met de minister aanleiding is geweest voor de aanschaf van een interactief managementprogramma, dat de werkverhouding tussen Van der Hoeven en Nijs moet helpen verbeteren. De staatssecretaris zegt tegen Nieuwe Revu dat dit tot op heden niet is gelukt.

Het incident tussen de bewindslieden staat niet op zich. Tijdens het eerste kabinet-Balkenende kwam het al tot een stevige botsing tussen Nijs en Van der Hoeven, toen die de plannen van Nijs om tweede en derde studies niet meer te bekostigen zonder overleg naar de prullenmand verwees. Van der Hoeven maakte dit bekend via de Volkskrant, vlak voordat de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer werd behandeld. De staatssecretaris kwam hierdoor tijdens het debat zwaar onder vuur te liggen, maar mocht aanblijven. Waarschijnlijk alleen omdat Balkenende I op dat moment al een demissionaire status had. (TdO/HOP)

Zie www.minocw.nl

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?