Terug naar overzicht

Oud-collegevoorzitter Datema overleden

Cees Datema (60), voormalig interim-voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool West-Brabant, is zaterdag 29 mei plotseling overleden. Dat is vandaag bekend gemaakt.

De Bredase vestiging van Avans Hogeschool en de laboratoriumopleidingen in Etten-Leur waren in 1993 nog de Hogeschool West-Brabant. De managementcrisis die zich toen voordeed leidde ertoe dat het College van Bestuur aftrad, en dat de professor dr. Cees Datema van de Vrije Universiteit door het Stichtingsbestuur werd aangezocht om als interim-voorzitter orde op zaken te stellen.
Hij deed dat tot januari 1995, toen hij het dagelijks bestuur overdroeg aan een nieuw College van Bestuur, bestaande uit Harry Koopman en zijn collega Jos Ossewaarde, allebei nog steeds topbestuurders van Avans Hogeschool. Bovendien had de hogeschool op dat moment een nieuwe organisatiestructuur, waarvan veel onderdelen negen jaar lang, tot de overgang van de Hogeschool Brabant naar Avans Hogeschool in januari 2004, hebben voortbestaan.

Datema stond onder meer aan de wieg van de hogeschoolkrant Impuls. Het model van een onafhankelijke hogeschoolkrant had – tegen de opvatting van veel andere hbo-bestuurders in – de sterke voorkeur van de interim-voorzitter. De huidige hogeschoolkranten Skoop en Impuls, vanaf komend studiejaar samengevoegd, worden nog steeds volgens dat model gemaakt.
Hij was een warm voorstander van openbaarheid en medezeggenschap als serieus te nemen uitgangspunten voor het bestuur van universiteiten en hogescholen. Tegelijk stond hij bekend om zijn no-nonsense-stijl van leidinggeven. Wat hij achter de deur van de bestuurskamer besprak diende daar te blijven, en het management diende ‘afspraken’ die daar werden gemaakt te eerbiedigen.
In 1997 fungeerde Datema als voorzitter van de landelijke ‘Klankbordgroep invoering MUB’, die moest reageren op de overheidsplannen om medezeggenschap aan de universiteiten te ‘moderniseren’. De groep gaf steun aan de plannen, maar niet zonder kritiek te uiten op de teloorgang van het collegiale bestuursmodel. De bij dat model behorende professionele autonomie van de medewerkers en hun invloed op het bestuur vond de klankbordgroep nog altijd kenmerkend voor de besturing van universiteiten. (FG)

De begrafenis vindt in besloten kring plaats. Op vrijdag 4 juni om 10.45 uur wordt een dankdienst gehouden in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?