Terug naar overzicht

Peiling Breda: meerderheid studenten vóór sociëteit in hogeschool

Er zou een studentensociëteit moeten worden opgenomen in de huisvestingsplannen van de hogeschool. Dat vindt een meerderheid van studenten van de locatie Breda, zo blijkt uit een enquête van het Platform Avans Sociëteit.

De afgelopen dagen heeft het platform, een samenwerkingsverband van diverse studentenverenigingen, bijna driehonderd studenten in Breda een vragenlijst laten invullen. Studentenvereniging Totus organiseert in Tilburg een aparte actie om de stem van de studenten te laten horen.
Het platform wilde weten wat de achterban vindt van de plannen van de Raad van Bestuur om de bestaande sociëteiten van Virgo (Breda) en Totus (Tilburg) niet te laten terugkeren in de nieuwbouw en renovatie van de hogeschoolgebouwen. Door sloop en afstoting van gebouwen zullen de sozen hun huidige plek binnen de hogeschoolgebouwen verliezen.
De Raad van Bestuur heeft wel plannen voor een Grand Café binnen de hogeschool, gedreven door cateraar Albron. In de enquête is de studenten daarom ook gevraagd naar hun mening over zo’n voorziening. Bijna driekwart van de ondervraagden vinden een Grand Café een goed idee. Maar ruim 80 procent vindt dat er naast een Grand Café een door door studenten beheerde sociëteit moet komen. Als er tussen de twee opties moet worden gekozen kiest 64 procent voor de sociëteit; slechts 28 procent heeft dan een voorkeur voor een Grand Café.

Het Platform hoopt met de onderzoeksresultaten de Raad van Bestuur over te halen alsnog een studentensociëteit toe te staan. Woensdag 23 juni vindt een gesprek plaats tussen een delegatie van de studenten en bestuursvoorzitter Harry Koopman. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?