Terug naar overzicht

Platform strijdt voor behoud studentensociëteiten

Het voortbestaan van de sociëteiten van Totus (Tilburg) en Virgo (Breda) staat op de tocht. Het Platform Avans Sociëteit wil dat de sozen worden opgenomen in de nieuwbouwplannen van Avans Hogeschool. Men beraadt zich op acties om de kwestie onder de aandacht te krijgen.
In het Platform hebben de Hogeschool Studentenraad en de studentenverenigingen Merlijn, Totus, Virgo en Maurits hun krachten gebundeld. Het Platform is gesprekspartner van het projectbureau huisvesting van de hogeschool. De studenten zijn allerminst tevreden met de huisvestingsplannen tot nu toe. De sociëteiten komen daar tot nu toe niet in voor. De gebouwen aan de Bredase Lovensdijkstraat en de Tilburgse Cobbenhagenlaan, waarin de huidige sozen zijn ondergebracht, staan op de nominatie te worden afgestoten of gesloopt.
De Raad van Bestuur wil eigenlijk geen studentensociëteit meer in de hogeschoolgebouwen hebben, en ziet Totus en Virgo liever naar ‘de stad’ vertrekken. Het Platform zegt dit ‘onaanvaardbaar’ te vinden, ‘omdat juist een sociëteit in het schoolgevouw een meerwaarde heeft voor alle studenten’. Volgens de studenten past een soos binnen de hogeschool uitstekend bij het uitgangspunt dat de school een ontmoetingsplek moet zijn waar studenten zich thuisvoelen. Zij wijzen daarbij op de jarenlange positieve ervaringen die men met de bestaande twee sozen heeft opgedaan.

De plannen voor Grand Café’s, geëxploiteerd door cateraar Albron, zijn volgens de studenten geen alternatief. Ze zien wel een functie voor zo’n voorziening als ontvangstruimte, maar het zal in hun ogen nooit een ontmoetingsplek voor studenten worden, ‘laat staan een plek waar de student zich thuis voelt’. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?