Terug naar overzicht

Rectificatie: besluit centrale roostering staat vast

De vaststelling door de Raad van Bestuur van nieuwe centrale roosters voor de Bredase locaties Hogeschoollaan, Lovensdijkstraat en Verbeetenstraat is niet opgeschort. Ten onrechte is in Impuls nummer 18 en op deze website (16 juni) gemeld, dat het bestuur het besluit eerst nog ter instemming aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zou voorleggen.
Over de nieuwe roosters, die vanaf de zomer gelden, is onder medewerkers enige onrust ontstaan. Met name heeft men moeite met het ontbreken van de meeste gemeenschappelijke pauzes die tot nu toe in acht werden genomen.
De GMR had graag bij de besluitvorming betrokken willen zijn, maar anders dan wij hebben bericht, is de Raad van Bestuur daaraan niet tegemoet gekomen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?