Terug naar overzicht

Rel over radicale moslimpropaganda in stiltecentra HvA

Het gebruik van de stiltecentra van de Hogeschool van Amsterdam veroorzaakt opnieuw opschudding. Na eerdere discussies over het eenzijdige moslimkarakter van de ruimtes is er nu omstreden propagandamateriaal van radicale stromingen aangetroffen.
‘Dit kan absoluut niet, dit is in strijd met onze regels. We kunnen dit niet toestaan. De stilteruimtes zijn in het leven geroepen voor al onze studenten. Die functie gaat die ruimte ook weer krijgen’, luidde de geschokte reactie van bestuurslid Ankie Verlaan tegenover hogeschoolkrant Havana. Er waren wahabitisch-fundamentalistische cassettes en geschriften van de World Assembly of Muslim Youth aangetroffen. WAMY staat onder verdenking tot de financiers van Al Quaida en Hamas te behoren.
Materiaal van andere stromingen binnen de Islam is in de gebedsruimte niet vinden. Dat mag ook niet, want het is niet toegestaan spullen achter te laten of iets op te hangen. Het College van Bestuur treedt in overleg met de gebruikers. Hen zal gevraagd worden de ruimtes weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Men krijgt hiervoor tot december de tijd. ‘Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal het College van Bestuur alsnog tot sluiting van de ruimte overgaan,’ kondigt Verlaan aan.

Vorig jaar ontstond beroering over een interview van Verlaan in NRC/Handelsblad, waarin ze zich afzette tegen het dragen van hoofddoekjes op de hogeschool en tegen het in standhouden van de gebedsruimtes. Later distantiëerde zij zich van de tekst. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?