Terug naar overzicht

Studentenverenigingen willen afspraken over afstudeersteun

Bestuurders van studentenverenigingen moeten een minimumbedrag aan afstudeersteun krijgen. De Landelijke Kamer van Verenigingen wil hierover in overleg met universiteitenkoepel VSNU en de HBO-raad.

Dat schrijft de Landelijke Kamer van Verenigingen in het rapport ‘Vereniging en Stad’, waarvan overigens alleen de samenvatting openbaar is. Hieruit blijkt dat de mate waarin hoger onderwijsinstellingen studentbestuurders steunen sterk varieert. De zogenaamde afstudeersteun komt er plat gezegd op neer dat de instelling waaraan een bestuurder zijn studie volgt voor een beurs zorgt en/of opdraait voor (een deel van) het collegegeld. Deze student heeft het namelijk zijn handen vol aan zijn functie.

Voor een aantal instellingen is die functie belangrijk genoeg om een regeling te treffen, die verder gaat dan de beperkte mogelijkheden die de wettelijke regeling afstudeersteun biedt: iedere universiteit en hogeschool moet een fonds hebben waaruit studenten die door bijzondere omstandigheden vertraging oplopen een soort aanvullende beurs kunnen krijgen.
Universiteiten geven vaak wel extra steun, hogescholen veelal niet. Volgens de LKvV komt het er op neer dat het niet terugstorten van het collegegeld eerder regel is dan uitzondering. En dus denken studenten wel twee keer na alvorens ze in het bestuur van een studentenvereniging gaan zitten. Uitzonderingen zijn er ook. Zo heeft de Hogeschool van Utrecht samen met de Universiteit Utrecht een regeling, die echter recent is ingeperkt vanwege bezuinigingen. De Universiteit Leiden heeft een goede regeling, maar instellingen als de Haagse Hogeschool en Fontys Eindhoven hebben een tegenprestatie. Zij stellen afstudeersteun voor studentbestuurders beschikbaar op het moment dat een bestuurder 10 studiepunten bijeen sprokkelt.
Avans Hogeschool is bezig de Onderwijs- en Examenregelingen van de voormalige Hogeschool Brabant en Hogeschool ‘s-Hertogenbosch op één lijn te brengen. De kaderregeling Facilitering Bestuurlijke Activiteiten van de Hogeschool Brabant wordt in het kader daarvan volgend jaar worden geëvalueerd. Dan wordt bekeken hoe de nieuwe regeling Avans-breed eruit komt te zien. Volgens de kaderregeling komen bestuurlijk actieve studenten in aanmerking voor ofwel studiepunten ofwel een financiële vergoeding volgens jeugdschaal 5 van de cao.

De LKvV wil nu samen met de koepels VSNU en HBO-raad tot een minimumregeling komen. ‘Hogescholen en universiteiten zouden gewoon een minimumbedrag moeten afspreken waarmee bestuurders worden gesteund’, aldus een woordvoerder. Aan maxima denkt hij niet. ‘Dat mag een instelling natuurlijk zelf weten. Meer is mooi meegenomen.’ Overigens is het rapport nog niet aangeboden aan VSNU en HBO-raad. ‘Bij de VSNU weten ze ervan. Daar werd positief gereageerd. Met de HBO-raad proberen we nog voor de zomer een afspraak te maken.’ (TdO/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?