Terug naar overzicht

Toegepast ERP-onderzoek door docenten

Docenten van Avans Hogeschool krijgen de kans toegepast onderzoek te gaan doen voor het lectoraat Enterprise Resource Planning (ERP). De Universiteit van Tilburg gaat hen daarbij helpen.

Tot nu toe heeft het lectoraat dat twee jaar geleden is begonnen nog niet veel aan toegepast onderzoek gedaan. ‘De prioriteiten lagen eerst bij het opzetten van een kenniskring etcetera’, legt Aad Koedijk, lector ERP uit.

ERP is een computersysteem waarin bedrijven onder meer de financiële en personele gegevens van al hun afdelingen kwijt kunnen en met elkaar in verband kunnen brengen. Bijna ieder groot bedrijf gebruikt inmiddels een ERP-systeem, maar in het onderwijs is er nog weinig aandacht voor. Het lectoraat, dat een initiatief is van Avans Hogeschool, de Hogeschool voor Economische Studies (HES) in Amsterdam, Atos KPMG Consulting en de Universiteit van Tilburg, geeft onder andere opleidingen advies over hoe zij dit computersysteem een plek kunnen geven in het onderwijs.

Het is de bedoeling dat docenten problemen onderzoeken waarmee bedrijven die met ERP werken, te kampen hebben. Hoe implementeert een bedrijf een nieuw computersysteem, bijvoorbeeld?
Wat de docenten precies gaan onderzoeken, kan Willem-Jan van den Heuvel van de Universiteit van Tilburg nog niet zeggen. ‘We zijn nog bezig met de definiëring van de onderzoeksprojecten.’ Hoogleraren en docenten van de Universiteit van Tilburg gaan de docenten van Avans Hogeschool in het toegepast onderzoek begeleiden.

Niet alleen docenten van de kenniskring kunnen zich voor de onderzoeksprojecten melden, maar ook docenten van verschillende disciplines. Koedijk: ‘ERP is multidisciplinair. Je kunt het vanuit verschillende invalshoeken benaderen, zoals management, ict, logistiek, organisatie en economie.’
Van den Heuvel en Koedijk zijn nog op zoek naar docenten die de onderzoeksprojecten willen uitvoeren. In totaal zijn vijf of zes docenten nodig. Komende maand moet duidelijk worden wie het toegepast onderzoek gaat doen. De onderzoeken moeten uiteindelijk leiden tot onderwijsmateriaal, publicaties en presentaties op congressen

Koedijk is nu aan het kijken hoeveel geld er nodig is. ‘Het is niet vanzelfsprekend dat alle tijd vergoed wordt. Van docenten wordt verwacht dat ze er ook zelf wat insteken. Het gaat tenslotte ook om persoonlijke ontwikkeling. Op universiteiten is dat heel vanzelfsprekend.’ (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?