Terug naar overzicht

Topambtenaar OCW onterecht buiten schot

De drie oud-ambtenaren van het ministerie van onderwijs zijn vrijgesproken van valsheid in geschrifte in de Jamby-zaak. Het openbaar ministerie had de verantwoordelijke topambtenaar Jan Vrolijk moeten vervolgen, suggereert de rechter.

De ‘Jamby-affaire’ is een bron van onrust op het geplaagde ministerie van onderwijs en speelt al sinds 2000. Jamby, het ict-bedrijf van Adam Curry, liep ondanks eerdere toezeggingen een miljoenenorder van het ministerie mis. Het bedrijf kreeg een schadeloosstelling van ongeveer negenhonderdduizend gulden. De betaling van dat bedrag is over een paar bv’s gespreid en er zouden valse datums op de facturen staan om ‘problemen’ te voorkomen.
De drie voormalige ambtenaren hadden sommige documenten inderdaad op een andere datum getekend dan op de documenten vermeld staat. Maar de rechter oordeelde dat hun paraaf betrekking had op de inhoud van de documenten, en niet op de datum.
Bovendien is het onwaarschijnlijk dat hun baas, oud-topambtenaar Jan Vrolijk, niets van de dubieuze manoeuvres afwist. Het rapport van accountantsbureau Deloitte & Touche pleit Vrolijk weliswaar vrij van schuld, maar de voorgeschiedenis van dat rapport was volgens de rechter opmerkelijk genoeg om vervolging van Vrolijk te overwegen. Een vroege versie van het rapport is aangepast omdat het de indruk wekte dat Vrolijk ‘alles geweten heeft’.

Het OM zou Vrolijk buiten schot hebben gelaten hebben om het imago van Jamby en het ministerie niet te beschadigen. Door zulke overwegingen mag het OM zich echter niet laten leiden, aldus de rechtbank. Of het openbaar ministerie inderdaad tot vervolging van Vrolijk overgaat, is nog onzeker. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?