Terug naar overzicht

Verkiezingen dienstraden nog voor de zomer

Nog voor de zomervakantie zullen er verkiezingen komen voor de dienstraden. De datum waarop kandidaten zich kunnen aanmelden, is met twee weken verlengd tot half juni.

Dat meldt het Bureau Medezeggenschapszaken, dat de verkiezingen organiseert. De reorganisatie en samenvoeging van de ondersteunende diensten van de voormalige Hogeschool Brabant en Hogeschool ’s-Hertogenbosch heeft geleid tot nieuwe Avans Hogeschoolbrede eenheden, met nieuwe directeuren. De bestaande dienstenraden van de twee hogescholen zijn daardoor niet meer adequaat en dienen omgevormd te worden. Dit is vooral actueel omdat alle personeelsleden van de diensten opnieuw worden geplaatst in de nieuwe diensten.
De nieuwe ondersteunende eenheden zijn: Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF), Diensteenheid Personele en Administratieve Ondersteuning (DPAO), de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken (DMCS) en het Leer- en Innovatiecentrum (LIC).
In september volgen de verkiezingen van de academieraden. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?