Terug naar overzicht

Verkiezingen dienstraden via e-mail

De verkiezing van de dienstraden zal via e-mail plaatsvinden. Bij drie van de vier eenheden hebben zich meer kandidaten gemeld dan er plaatsen zijn.

Voor de diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF) en het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) hebben zich elk zeven kandidaten gemeld. De diensteenheid Personele en Administratieve Ondersteuning (DPAO) telt zes kandidaten. Aangezien elke dienstraad uit vijf plaatsen bestaat, zullen hier verkiezingen plaatsvinden.
Voor de raad van de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken (DMCS) stelden zich slechts drie personen beschikbaar. Hiervoor zullen geen verkiezingen komen.

Voor het eerst zal de verkiezing van de nieuwe dienstraden, die op 29 juni plaatsvindt, via e-mail gebeuren. Elke betrokken medewerker kan in een mailtje naar het Bureau Medezeggenschapszaken zijn of haar stem uitbrengen. Gecontroleerd wordt of de afzender de juiste dienstraad uitkiest en niet meer dan een keer stemt.
Het is mogelijk iemand anders een volmacht te geven om te stemmen. Daartoe dient een formulier te worden ingevuld.
Donderdag 1 juli worden de nieuwe dienstraden in een gezamenlijke vergadering geïnstalleerd. Daarbij zullen ook de directeuren van de diensteenheden en Harry Koopman, voorzitter van de Raad van Bestuur, aanwezig zijn. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?