Terug naar overzicht

Verzet in Kamer tegen softwareoctrooi

De strijd om het softwareoctrooi is nog niet gestreden. Het Europees Parlement had in september met een ruime meerderheid voor het omstreden voorstel gestemd. Maar nu blijkt dat er nog een tweede beslissingsronde volgt, willen de linkse fracties en D66 in de Tweede Kamer dat de regering haar standpunt wijzigt.

De critici denken dat octrooi op software grote bedrijven als Microsoft bevoordeelt, ten koste van kleine en middengrote bedrijven. Veel programmeurs zijn bang dat er octrooien komen op heel gangbare software. Zo heeft IBM in Europa zelfs patent gekregen op de ‘download balk’.
Van de Nederlandse eurofracties hebben vooral die van D66 en GroenLinks (Groenen/EVA) het verzet tegen software octrooiering gesteund. Ook vanuit academische hoek is tegen de regeling geageerd. Een internationale groep economen, onder wie de Maastrichtse hoogleraar Luc Soete, waarschuwde in een open brief aan het Europees Parlement voor de ernstige gevolgen van octrooiering van software op innovatie, groei en concurrentie in Europa.

Het is zeer uitzonderlijk dat de Kamer de regering verzoekt op haar standpunt in Europa terug te komen. Reden is dat minister Brinkhorst de Kamer verkeerd had ingelicht door te beweren dat de Europese Raad en het Europees Parlement al een akkoord hadden gesloten. Maar er volgt nog een tweede ronde. Bovendien heeft de Raad bijna de helft van de amendementen van het Europees Parlement niet overgenomen. Ook dat is voor de fracties van PvdA, GroenLinks, SP en D66 reden het regeringsstandpunt aan te vechten. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?