Terug naar overzicht

Experimenten rond toelating, selectie en collegegeld

Flexibele toelating, selectie aan de poort en collegegelddifferentiatie worden over een jaar werkelijkheid. Als het parlement instemt mogen hogescholen en universiteiten er in het studiejaar 2005-2006 mee gaan experimenteren.
In het laatste kabinetsberaad voor de zomervakantie afgelopen vrijdag is de regering akkoord gegaan met een wetsvoorstel van staatssecretaris Rutte, waarin een en ander wordt geregeld. De instellingen kunnen goedkeuring voor experimenten aanvragen bij de Commissie Ruim Baan voor Talent onder voorzitterschap van oud-minister Benk Korthals. De commissie toetst onder meer of experimenten voor de betreffende opleiding ‘erkende evidente meerwaarde’ kunnen opleveren.

Flexibele toelating zou bijvoorbeeld zinvol kunnen zijn, als men studenten tot een opleiding wil toelaten die niet over de vereiste diploma’s, maar wel over de nodige competenties beschikken. Die competenties moeten dan wel kunnen worden gemeten.

De experimenteerperiode beslaat de studiejaren 2005-2006 en 2006-2007. In 2004-2005 worden experimenteeraanvragen door de commissie behandeld. De experimenteerresultaten moeten bijdragen aan nieuwe wetgeving die voor 2007 is voorzien. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?