Terug naar overzicht

Fontys telt zijn zegeningen

Het gaat, ondanks enkele minpunten, de goede kant uit met Fontys Hogescholen. Het marktaandeel groeit, de financiële positie is verbeterd en er wordt steeds meer kwaliteit geleverd. Dat beeld schetst de instelling van zichzelf in het jaarverslag 2003.
‘Vanuit het “Idealisme in learning communities” leren de studenten, medewerkers en extern betrokkenen voortdurend mét en van elkaar en realiseert Fontys groei in kennis, vaardigheden en wijsheid. Door betrokkenheid en idealisme is het afgelopen jaar weer veel bereikt, zowel in het onderwijs als bij de facilitaire ondersteuning’, meldt de samenvatting van het verslag.

Sinds twee jaar hanteert de grootste hbo-instelling in het zuiden het ‘Fontyslabel’: een soort garantiestempel voor resultaten die de afzonderlijke instituten moeten leveren. De eisen waaraan de instituten moeten voldoen hebben betrekking op zeven aspecten: kwaliteitszorg, studieresultaten, marketing, ontwikkeling, personeel, financiën en samenwerking.

Kwaliteitszorg was niet voor niets één van de speerpunten van het Fontyslabel. De instelling worstelde de afgelopen jaren met een overdosis aan matig tot slecht beoordeelde opleidingen. Het jaarverslag roept de minimum eis in herinnering die het Fontyslabel in 2002 aan de opleidingen stelde, namelijk dat ze een voldoende beoordeling bij visitaties krijgen. In het jaarverslag wordt de balans na twee jaar opgemaakt. De opleidingen die in 2003 zijn gevisiteerd scoren allemaal op de meeste onderdelen voldoende tot goed.
Een andere eis waaraan de opleidingen volgens het Fontyslabel moeten voldoen blijft echter onvermeld in het jaarverslag: bij de studentenbeoordelingen in de Keuzegids Hoger Onderwijs mag een opleiding niet bij de laagst geklasseerde 25 procent terechtkomen. De lat ligt hier dus niet bijzonder hoog. Toch zou het voor Fontys een vooruitgang ten opzichte van de voorbije jaren betekenen als elke Fontys-opleiding die barrière zou kunnen nemen. Dat lukte niet. In 2003 eindigden nog altijd 5 van de 21 onderzochte Fontys-opleidingen in de laagstgeklasseerde 25 procent.

Ondanks de problemen rond de kwaliteitsoordelen lukt het Fontys studenten te trekken. De instroom nam de afgelopen jaren gestadig toe. Zelfs meer dan het landelijk gemiddelde, waardoor het marktaandeel ingeschreven hbo-studenten tussen 2000 en 2004 steeg van 10,2 procent naar 10,7 procent.
Ook financieel houdt Fontys zich goed staande. Sinds 2002 zijn de rode exploitatiecijfers weer zwart. In 2003 werd 5 miljoen euro overgehouden.

De resultaten in de categorie contractactiviteiten daarentegen worden ’teleurstellend’ genoemd. Norm was dat ieder Fontys-instituut minimaal 10 procent van de inkomsten binnenhaalt uit ‘zakelijke dienstverlening’ aan instellingen en bedrijven. Dat wordt bij lange na niet gehaald. Sterker: ‘de afgelopen jaren vertonen een beeld van afnemende activiteiten in de zakelijke dienstverlening, zowel in het percentuele als het absolute volume van de omzet’.
De Raad van Bestuur heeft maatregelen genomen: 20 medewerkers uit de instituten zijn opgeleid tot ‘Fontys Expertise Amabassadeur’, en er komt een corporate marketingplan. (FG)

Jaarverslag 2003 Fontys Hogescholen (pdf-formaat)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?