Terug naar overzicht

‘GMR communiceert niet goed’

‘We sturen wel ‘ns een briefje met onze mening naar de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, red.). Daar krijg we nooit antwoord op. Vervolgens merken we dat iets anders dan in onze brief stond is besloten en de argumenten daarvoor horen we nooit.’

Deeltijddocent T. van Ditzhuijzen merkte dit op tijdens de allerlaatste vergadering van de faculteitsmedezeggenschapsraad (fmr) van de HEAO, gistermiddag. Tijdens deze vergadering werd het werk van de fmr ‘geëvalueerd’. Vanwege de reorganisatie verdwijnen de fmr’s. Volgend schooljaar komen er academieraden.

De leden hadden het gevoel dat zij als raad niet serieus worden genomen. Zij vinden dat ze slecht geïnformeerd werden. Ontwikkelingen werden vaak pas voorgelegd als ze in een ver stadium waren. De raad kon dan alleen nog een ‘ja’ of ‘nee’ zeggen en niet inhoudelijk meediscussiëren.
Zij vinden vooral dat de communicatie met de GMR beter had gekund. ‘Je zou verwachten dat de GMR over een bepaald onderwerp wil weten hoe de fmr’s erover denken, vooral van die van de HEAO. Wij zijn toch een grote club binnen de hogeschool. De GMR bestaat uit een klein groepje mensen dat samen met de Raad van Bestuur problemen tackelt, zonder ruggespraak’, vindt Willem van de Kieboom. Volgens hem is dat niet de bedoeling van medezeggenschap.
Voorzitter Frans Loots, ook GMR-lid, merkte op dat de fmr toch zijn stem kon laten horen, maar dat je niet kunt verwachten dat de GMR altijd dezelfde mening heeft als de fmr. Volgens Ditzhuijzen gaat het daar niet om . ‘We hadden gewoon graag gewild dat zaken teruggekoppeld werden.’ Student-lid Jan-Willem Kuppens: ‘De communicatie ontbrak gewoon.’

De leden verwachten dat het probleem in de toekomst groter kan worden omdat de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) (die de GMR gaat vervangen) niet meer bestaat uit afgevaardigde leden van de fmr’s. Van de Kieboom: ‘Het is belangrijk om communicatie met de academieraden straks goed te regelen.’

John de Wit, hoofd Bureau Medezeggenschap, meldt desgevraagd dat het bureau onderkent dat de communicatie tussen GMR en fmr’s niet optimaal was de laatste tijd. Dit zou mede komen doordat het vanwege de reorganisatie erg druk was. Volgens hem heeft de GMR wél regelmatig onderwerpen voorgelegd aan de fmr’s, maar kwamen daarop niet veel reacties. Ook op een oproep voor een gemeenschappelijk overleg tussen de voorzitters en secretarissen van de raden, kwam de laatste keer geen respons.
Voor de toekomst gaat het bureau ervoor zorgen dat communicatie tussen GMR en fmr structureel plaatsvindt. ‘Het moet minder vrijblijvend zijn. Daarom nemen wij de coördinatie op ons van een regelmatig overleg tussen de raden.’ (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?