Terug naar overzicht

Jan Janssen stopt als manager Facilitaire Dienst

De leiding over de Facilitaire Dienst wordt op 1 september anders. Jan Janssen stapt op als manager. Op dezelfde datum wordt Ger Reijnders, nu manager ICT, adjunct-directeur van de Diensteenheid ICT & Facilitaire Dienst (DIF) naast directeur Ad Vogels. De tweehoofdige directie gaat de twee bedrijfsonderdelen rechtstreeks aansturen.
Jan Janssen heeft te kennen gegeven op 31 december 2005 de hogeschool te willen verlaten. Tot dan zal hij samen met Hans de Jongh gaan adviseren bij de grote verhuisbewegingen die op stapel staan vanwege de nieuwbouw- en renovatieplannen.
De staffunctionarissen van de huidige twee onderdelen worden samengevoegd tot één staf van de totale diensteenheid.
De medewerkers van de DIF en de collega-managers zijn vandaag per e-mail geïnformeerd.

De promotie van Reijnders tot adjunct-directeur is opmerkelijk. Directeur Ad Vogels ziet de benoeming van Reijnders als een tegemoetkoming aan zijn wens een meer platte organisatie te realiseren.
Bij de inrichting van de nieuwe organisatie eerder dit jaar koos de Raad van Bestuur uitdrukkelijk voor eenhoofdige directies in de Diensteenheden. De laag eronder bestond uit ‘managers’ (eindschaal 12), die niettemin soms grote organisatieonderdelen als de ICT, de Facilitaire Dienst of P&O onder hun hoede hadden. Anders ging het in de academies met een meerhoofdig management: daar werden adjunct-direteuren aangesteld, met een hoger ingeschaalde functie (eindschaal 13). Met name bij de diensteenheden werd dat onderscheid niet door iedereen toegejuicht.
Met de promotie van de ICT-manager tot adjunt-directeur lijkt de Raad van Bestuur van zijn eerder ingezette lijn terug te komen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?