Terug naar overzicht

‘Leertijd voor hertentamen is te kort’

Als een student op donderdag of vrijdag te horen krijgt dat hij een onvoldoende heeft voor zijn tentamen en hij moet op maandag het hertentamen maken, dan heeft hij te weinig tijd om het goed te leren. Dat vindt student Carlijn Broekman, lid van de faculteitsmedezeggenschapsraad (fmr) van de HEAO in Breda.

Broekman vindt dat de opleiding studenten meer tijd moet geven om een hertentamen te leren. Dat zei ze gisteren tijdens de fmr-vergadering.
Volgens het fmr-lid leren veel studenten voor hun eerste tentamen nog niet heel intensief, in de wetenschap dat er toch een hertentamen komt. Haal je het tentamen de eerste keer, dan heb je geluk. Haal je het niet, dan is er nog altijd de herkansing. Maar daarvoor is drie dagen tekort om de stof eigen te maken. ‘Veel studenten werken ook in het weekend’, merkt Broekman op.
Docent-fmr-lid T. Ditzhuijzen meent dat het ook niet de bedoeling is dat je voor je hertentamen nog álle stof moet gaan leren. Als het goed is, heb je dat al gedaan. Bij een onvoldoende kijk je wat er nog ontbreekt en dat ga je opnieuw bestuderen. ‘Het is toch niet meer dan de gaten in de kaas opvullen?’
Volgens Broekman werkt het psychologisch niet zo. Een andere student merkte op dat de termijn tussen uitslag en hertentamen niet voor elke opleiding hetzelfde is. Marc Hoornick, tot voor kort directeur van de HEAO, adviseerde de studenten om de nieuwe Onderwijs en Examen Regeling (OER) goed in de gaten te houden. Want daarin komen de regels over deze zaken te staan. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?