Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad wil intrekking roosterplan

Het door de Raad van Bestuur goedgekeurde rooster 2004-2005 moet ‘per direct’ ongedaan worden gemaakt. Dat schrijft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) aan het Bestuur.
De roosterwijziging, die onder meer tot opgheffing van gemeenschappelijke pauzes in sommige Bredase locaties leidt, had volgens de brief ter instemming aan de GMR moeten worden voorgelegd. De brief is geschreven naar aanleiding van ‘de discussie die is ontstaan rondom lesuren, koffie- en theepauzes’.
De medezeggenschapsraad stelt voor, in september een projectgroep te starten, die eerst onderzoek doet naar ‘verscheidene roostersystematieken’. Vervolgens zou de Raad van Bestuur een nieuw voorgenomen besluit ter instemming moeten voorleggen.

Het is overigens de vraag of het ingezette roostertraject in de praktijk nog kan worden gestopt. De directies van de academies zijn al ver op streek met de invulling. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?