Terug naar overzicht

Personeel & Arbeid wil bij de eerste 13 horen

De opleiding Personeel & Arbeid (P&A) in Breda wordt 4 en 5 november geaccrediteerd. Het gaat niet zo goed met de opleiding. Toch heeft de academiedirectie er vertrouwen in dat P&A in november een goed rapportcijfer gaat krijgen.

In de Keuzegids 2003 stond P&A Breda onderaan. Voor komend schooljaar hebben zich 33 procent minder studenten ingeschreven dan vorig jaar.
De Raad van Bestuur stelt 48.000 euro beschikbaar voor verbetering. Dat geld is hard nodig volgens Harrie van Beek, directeur van de Academie voor Algemeen en Financieel Management, waar P&A onder valt. ‘De laatste jaren is P&A tussen wal en schip komen te vallen.’
P&A hoorde tot dit jaar bij de Faculteit Gamma. Daar vond de laatste twee jaar een reorganisatie plaats, omdat deze faculteit een ongezonde financiële basis had. Er kwam financieel een strak regime en boventallig personeel verdween via onder meer natuurlijk verloop. ‘P&A werd hierdoor behoorlijk gemangeld. De student-docentratio werd een stuk slechter. En omdat de opleiding volgens planning toch zou fuseren met de opleiding Management, Economie & Recht van de de HEAO, werd geld voor onderwijsvernieuwing niet aan P&A besteed maar aan Gamma-opleidingen’, legt Van Beek uit.

Ontevreden studenten, een docententeam dat niet meer echt een team meer was en een slecht imago waren hiervan het gevolg. Dat heeft er onder meer tot geleid dat de voltijdopleiding dit jaar een derde minder inschrijvingen had.
P&A wil nu eerst gaan werken aan de kwaliteit van de opleiding. ‘Daar moeten we beleid voor opstellen en dat moeten we vastleggen. Het is belangrijk dat we regelmatig aan onze studenten vragen wat zij van de opleiding vinden en wat zij ervan verwachten. Want je kunt zelf wel denken dat je het goed doet, maar je weet dat pas zeker als je het systematisch voorlegt aan studenten. Ook van afgestudeerden, mensen uit het werkveld en toeleverende scholen willen we weten wat ze van de opleiding vinden.’
Andere zaken die de opleiding wil verbeteren zijn onder meer de manier van toetsen, bijscholing van docenten (vooral voor het nieuwe competentiegerichte onderwijs), klantgerichtheid en het teamgevoel onder medewerkers.
‘De accreditatiekaders zijn helder. De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accredatiatie Organisatie, die de accreditaties uitvoert) zegt precies aan welke voorwaarden een opleiding moet voldoen. Wat we missen, zullen we moeten repareren.’
Een voldoende halen is belangrijk, omdat overheidsbekostiging er uiteindelijk van afhankelijk is. Maar het verbeterproject wordt niet alleen in gang gezet om van de NVAO een goede beoordeling te krijgen. ‘We hebben een interne doelstelling geformuleerd. We willen dat P&A binnen twee jaar bij de eerste 13 van de 26 P&A-opleldingen hoort.’ (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?