Terug naar overzicht

Rutte laat instellingen vrij in examinering

Het voorstel van de Onderwijsraad om deskundigen bij de examinering in het hoger onderwijs te betrekken heeft de sympathie van staatssecretaris Rutte. Maar hij wil niets gaan opleggen.

De Onderwijsraad vindt dat er meer aandacht voor de examens in het hoger onderwijs moet komen. In het rapport ‘Examinering in het hoger onderwijs, transparantie en kwaliteitsgarantie’ stelt de raad voor standaard externe deskundigen bij het afnemen van examens te betrekken, zoals in sommige sectoren al gebruikelijk is. Dit om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. In de examencommissies zouden in ieder geval geen managers zitting moeten nemen. Ook verdient de examinering meer aandacht bij de kwaliteitstoetsing.
De onderwijsinstellingen zouden door het systeem van diplomabekostiging in de verleiding kunnen komen de belangen van de eigen bekostiging te laten meespelen in het verstrekken van diploma’s. Meer openheid kan die schijn van belangenverstrengeling kunnen tegengaan, denkt de Onderwijsraad.
In de affaire rond de ‘hbo-fraude’ twee jaar geleden kwamen sommige instellingen onder vuur te liggen omdat zij te lichtvaardig diploma’s zouden verstrekken.

De instemming van Rutte met de voorstellen betekent niet dat hij nieuwe regels gaat uitvaardigen. Hij wil de zaak niet ‘dichtregelen’, is zijn reactie. ‘Ik ga de hogescholen en universiteiten niet tot in detail voorschrijven hoe ze examens moeten afnemen.’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?