Terug naar overzicht

Verkiezingen academieraden in september

Na de zomervakantie worden de nieuwe academieraden gekozen. Deze raden vervangen de oude faculteitsmedezeggenschapsraden (fmr’s) in Breda en Tilburg en academieraden in ’s-Hertogenbosch van Avans Hogeschool.

Nu Avans Hogeschool is opgedeeld in achttien nieuwe academies, vervallen officieel de oude fmr’s en academieraden. Alle achttien academies krijgen straks een eigen medezeggenschapsraad: de academieraad.
In de academieraden zijn, net zoals nu het geval is, zowel studenten als medewerkers vertegenwoordigd. Het idee om de raden te spitsen in studentenraden en ondernemingsraden voor medewerkers is voorlopig niet van toepassing. Of deze splitsing nog wordt doorgevoerd, hangt onder meer af van beslissingen van de regering.
Als alles volgens planning gaat, worden de nieuwe academieraden op 1 oktober geïnstalleerd.
Als overkoepelend medezeggenschapsorgaan voor Avans Hogeschool komt een Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Die vervangt de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit gebeurt per 1 januari 2005. Tot die tijd blijft de GMR actief. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?