Terug naar overzicht

Vragen over bonussen directeuren

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wil nader geïnformeerd worden over de bonussen die de directeuren van Avans Hogeschool in het vooruitzicht zijn gesteld. De extra beloningen van enkele duizenden euro’s per directeur staan tegenover het behalen van afgesproken ’targets’.

Het steekt de GMR dat de Raad van Bestuur niets over de regeling niets heeft meegedeeld. Via de wandelgangen circuleerden al enkele weken geruchten. Dat er bonussen zijn toegezegd aan de directeuren van academies en diensten en aan de focusmanagers, staat vast. Maar over het waarom en de precieze voorwaarden doen verschillende versies de ronde.
De commissie P&O heeft aan Teun van Beusekom, stafdirecteur Human Resource Management, om opheldering gevraagd. Op vragen van Skoop/Impuls ging Van Beusekom gisteren nog niet in; hij wil eerst overleg met de Raad van Bestuur.

De GMR heeft ook inhoudelijke kritiek op het verstrekken van bonussen: die zouden niet te pas komen in een periode waarin juist flink moet worden bezuinigd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?