Terug naar overzicht

Advies: meer hoger opgeleiden naar MKB

De overheid moet stimuleren dat het midden- en kleinbedrijf meer hoger opgeleiden kunnen aanstellen. Zo kan kennis beter worden benut. Dat vindt de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT).
De Adviesraad doet zijn aanbeveling in het rapport ‘Tijd om te oogsten! Vernieuwing in het innovatiebeleid’.
Nederland presteert uitstekend in wetenschappelijk onderzoek, maar weet dat niet optimaal te benutten voor succesvolle innovaties op de markt, schrijft de AWT. Een bekende klacht, ook wel de innovatieparadox genoemd.

De AWT ziet de oplossing in het verhogen van het kennisniveau in bedrijven en het versterken van netwerkvorming. Er moeten voldoende ‘stevige en korte verbindingen’ komen tussen degenen die kennis produceren, en degenen die deze kunnen toepassen. Bijvoorbeeld door de mobiliteit tussen bedrijven enerzijds en universiteiten en hogescholen anderzijds te stimuleren. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?