Terug naar overzicht

Commissie Schutte met vakantie, Rutte praat met het veld

De Commissie Schutte, die in opdracht van de regering de ‘hbo-fraude’ uitpluist, is nog niet begonnen aan de vervolgonderzoeken. De kersverse staatssecretaris van Onderwijs, Marc Rutte, is intussen druk in gesprek met de instellingen.
Gisteren sprak Rutte met een delegatie van hogeschoolbesturen, waaronder Norbert Verbraak, bestuursvoorzitter van Fontys, tevens adjunct-voorzitter van de HBO-raad. Ook had hij een ontmoeting met een delegatie van ROC’s. Verder staat dezer dagen een gesprek met Kees Tetteroo, voorzitter van het College van Bestuur van het ROC Eindhoven op de rol. Tetteroo, voormalig bestuurder van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, geldt als een invloedrijk bestuurder in het onderwijsveld.

Rutte voert de gesprekken in voorbereiding op het kamerdebat over Schuttes frauderapport, dat voor 9 september is geagendeerd. Het is in het belang van de nieuwe staatssecretaris goed ‘on speaking terms’ met het veld te komen. Diverse instellingen zijn getergd door de aanpak en de conclusies van de Commissie Schutte, en hebben aangekondigd de terugvordering van bedragen juridisch te zullen aanvechten. Tegelijkertijd zit geen van de partijen op slepende rechtszaken te wachten.
Rutte gaat weliswaar door op het ingeslagen pad. Maar hij kondigt tevens aan, de instellingen in geval van terugvordering wederhoor te geven, waarbij bezwaren tegen het oordeel van de commissie kunnen worden ingebracht.

In het kamerdebat zullen naar verwachting weinig nieuwe gegevens op tafel liggen sinds de presentatie van het rapport op 1 april. Bij een aantal instellingen, waaronder Avans Hogeschool, had Schutte op dat ogenblik het werk nog niet af. Met name wil Schutte niet minder dan 8 miljoen euro bekostiging voor buitenlandse studenten alsnog onder het vergrootglas leggen. Maar, anders dan een jaar geleden, hebben de accountants van de commissie nu niet tijdens het zomerrreces hun opwachting bij de instellingen gemaakt, en wachten ze kennelijk het einde van de vakanties af.

Een nieuw feit is wel de kwijtschelding aan de TU Delft van 3 miljoen euro vermeend fraudegeld. De universiteit had in reactie op de rapportage rechtstreeks bij de voorganger van Rutte, staatssecretais Nijs, protest aangetekend: de 3 miljoen waren eigen geld van de TU, waarover de rijksoverheid geen zeggenschap heeft. Dat bleek te kloppen.
Sinds april is verder door Rutte vastgesteld, dat het presenteren van de onderzoekskosten bij de sjoemelende instellingen geen haalbare kaart is. Nijs had aangekondigd de rekening bij wijze van strafmaatregel bij de boosdoeners te deponeren. Maar Rutte laat weten: ‘Inmiddels is gebleken dat er geen juridische grondslag is voor een dergelijke sanctie.’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?