Terug naar overzicht

Fontys bedankt voor bètabrugjaar

Minister Van der Hoeven van Onderwijs heeft zich met de invoering van een experimenteel ‘bètabrugjaar’ de woede op de hals gehaald van bestuursvoorzitter Verbraak van Fontys Hogescholen.
Een half jaar geleden zette Van der Hoeven plotseling de bekostiging stop van de Voorbereidende lerarenopleiding nieuwe stijl. Nu biedt dezelfde minister alle hogescholen de mogelijkheid te experimenteren met een soortgelijk bètabrugjaar.

‘Onbegrijpelijk en schokkend’ noemt een woeste Verbraak de ommezwaai van Van der Hoeven, die hij op Fontys Online ‘volstrekt strijdig’ noemt met de beleidsprioriteit van het deltaplan bèta-techniek. ‘Met die voorbereidende opleiding wist Fontys jaarlijks zo’n 240 geïnteresseerde studenten te kwalificeren voor de instroom in de technische opleidingen. Hemel en aarde hebben we bewogen om de minister tot ander inzicht te brengen. Tevergeefs. En nu roept de bewindsvrouw op tot aanmelding voor kleinschalige experimenten met een bètabrugjaar!’

Fontys bedankt voor de eer om zich daarvoor aan te melden, zegt Verbraak, tevens bestuurlid van de HBO-raad. ‘We doen het grootschalig of niet. We bedanken ook voor de extra bureaucratie waarmee deze experimenten gepaard zullen gaan. We wachten wel tot er een kabinet komt dat een consistent beleid voert en een einde maakt aan Nederland Afbraakland.’

De Universiteit van Amsterdam ontvangt als eerste financiering voor het nieuwe experiment.
De minister wil onderzoeken of financiële prikkels effectief zijn om studenten met deficiënties voor bèta- en techniekopleidingen alsnog voor een technische opleiding te laten kiezen. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?