Terug naar overzicht

Gros studenten HBO-Rechten heeft stageplek

De meeste derdejaars studenten HBO-Rechten kunnen op stage. Voor een tiental studenten zoekt de opleiding nog een plek.

Van de 120 derdejaars HBO-Rechten uit Den Bosch en Tilburg hebben er ruim honderd een stageplek voor het komend half jaar gevonden. De meesten hebben zelf een plek geworven. De Juridische Hogeschool Tilburg-Den Bosch heeft een achttal studenten aan een stageplaats geholpen.
Eind vorig studiejaar bleek het voor hen vaak lastig om zelf een stageadres te vinden. De Juridische Hogeschool besloot te helpen door eveneens te gaan werven. Na een mailing onder 350 adressen konden tien stageplaatsen bijgeschreven worden.
De derdejaars studenten lopen stage bij gemeenten, ziekenfondsen, woningcorporaties, deurwaarders en rechtbanken. ‘Advocatenkantoren zijn terughoudend met het aanbieden van stageplaatsen’, zegt Guido Weers van de Juridische Hogeschool.
Een klein aantal studenten heeft een studieachterstand waardoor zij niet op stage mogen. Voor hen en voor degenen die uiteindelijk geen stageplaats weten te bemachtigen, is een speciaal onderwijsprogramma ontwikkeld. Zij gaan de tweede helft van dit studiejaar op stage. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?