Terug naar overzicht

Kritiek op beperkte toelating kennismigranten

Studenten ondervinden nog altijd problemen bij de verlenging van hun verblijfsvergunning. Evenals andere migranten moeten zij te lang wachten op een besluit. Die kritiek levert de nationale ombudsman Fernhout in een brief aan minister Verdonk van Vreemdelingenzaken.
Door de wachttijden komen betrokkenen vaak in moeilijkheden, omdat zij hun rechtmatig verblijf niet kunnen aantonen jegens werkgever, zorgverzekeraars, de Informatie Beheer Groep of de belastingdienst. Fernhout dringt aan op een gesprek met de minister.
In een eerste reactie zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat de problemen al zijn opgelost.
Volgens voorlichter Sandra Loois van de ombudsman heeft de IND nu wel noodpasjes aangemaakt, maar moeten die nog via de gemeenten worden verstrekt. Zij stelt dat veel problemen bij de IND voortvloeien uit de reorganisatie, waarbij de dienst taken heeft overgenomen van de Vreemdelingendienst. Dat zou onder andere hebben geleid tot problemen met de uitwisseling van gegevens tussen computerbestanden.

Ook van een andere kant ligt Verdonk al enige tijd zwaar onder vuur. De organisaties van universiteiten, hogescholen, onderzoekers, studenten en werkgevers hebben de minister eind juni een stevige brief gestuurd. Buitenlandse studenten, stagiairs en vrije gastonderzoekers moeten ook worden erkend als kennismigranten, en zo snel een visum krijgen. Vrije gastonderzoekers beschikken over eigen financiële middelen, zoals een beurs of stipendium.

In mei had het kabinet besloten de toelating van kennismigranten te versoepelen. Dat was een stap in de goede richting, vinden de briefschrijvers, maar het gaat op een aantal belangrijke punten nog lang niet ver genoeg. Het kabinet wil voor kennismigranten het criterium hanteren van een inkomen van minimaal 45.000 euro. Aangezien studenten, stagiairs en vrije gastonderzoekers daar niet aan kunnen voldoen, kunnen zij niet binnen twee weken over een vergunning beschikken en moeten nog steeds verlengingsaanvragen doen. Met alle perikelen van dien.

De critici wijzen op het feit dat de voorgestelde regeling niet overeenkomt met de wensen van het Innovatieplatform, die nota bene door het kabinet zijn overgenomen in het Deltaplan Bèta-Techniek. Zo is er ook nog steeds sprake van een tweeledige procedure van voorlopig naar definitief verblijf. En de leges voor kenniswerkers en studenten zijn nog steeds hoog in vergelijking met het buitenland, in het bijzonder voor gezinnen.

Het ministerie van Justitie heeft de VSNU toegezegd ‘binnenkort’ over de brief te willen praten. In september komt de problematiek ter sprake in de Tweede Kamer. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?