Terug naar overzicht

Leeftijd toelatingsexamen hoger onderwijs van 21 naar 18

Wie een colloquium doctum (toelatingsexamen) bij hogeschool of universiteit wil doen, hoeft voortaan geen 21 jaar oud te zijn maar 18. Na alle ophef over de selectie van topstudenten wordt dit nieuwe kabinetsplan niet overal begrepen.
Nederland wil nog altijd tot de meest innovatieve kenniseconomieën ter wereld behoren. Daarvoor is een hoogopgeleide beroepsbevolking nodig. En dus is het kabinet bereid tot ‘onorthodoxe maatregelen’. Het wil enerzijds topopleidingen mogelijk maken die de beste studenten selecteren (selectie aan de poort) en die meer collegegeld mogen heffen. Maar het wil tegelijkertijd ook zo veel mogelijk mensen hoog opleiden. Als het parlement akkoord gaat krijgen jonge drop-outs voortaan de kans via een toelatingsexamen – ook wel colloquium doctum genoemd – aan het hoger onderwijs te beginnen. Ook 18-jarige mbo’ers die niet met het benodigde niveau-vierdiploma van school zijn gekomen, kunnen op deze manier een poging wagen om rechtstreeks toegang tot het hoger onderwijs te krijgen.

Om grote aantallen studenten gaat het niet. Vorig jaar begonnen bijna 3600 mensen aan een opleiding in het hoger onderwijs die daarvoor niet de juiste papieren hadden. Ruim 3000 aspirant-studenten van 21 jaar en ouder slaagden voor een toelatingsexamen tot het hbo, bijna 600 anderen forceerden de toegang tot de universiteit. Het aantal colloquium doctum-studenten daalt bovendien, zo blijkt uit cijfers van de IB-Groep. (TdO)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?