Terug naar overzicht

Norm bindend studieadvies naar recordhoogte

Eerstejaars aan de economische faculteit van de Hogeschool van Utrecht moeten komend studiejaar meteen vol aan de bak, want de opleidingen hebben hun eisen flink aangescherpt.
Wie geen negatief studieadvies aan de broek wil krijgen moet voortaan 48 van de zestig studiepunten (ECTS) halen. De bedoeling is echter om de norm in het studiejaar 2005/2006 drastisch op te hogen naar maar liefst 54 punten.
De Utrechtse faculteit is ontevreden over de achterstand die veel studenten in het propedeusejaar oplopen. In een onderzoek lieten eerstejaars weten de opleiding te licht te vinden. Met de verhoging van de adviesnorm, maar ook met intensievere begeleiding hoopt de faculteit de prestaties van de studenten naar een hoger plan te tillen.

Recordhouder blijft vooralsnog de Juridische Hogeschool Tilburg-Den Bosch, een instituut van Avans en Fontys Hogescholen dat nauw samenwerkt met de Universiteit van Tilburg. Eerstejaars hbo-rechten moeten daar 52 van de zestig ECTS halen, anders is het einde verhaal.
Academiedirecteur Gerard Hupperetz erkent dat hij strenge eisen stelt. ‘Wij zijn de enige hbo-studie rechten die zo’n hoge norm hanteert. Na het eerste jaar zijn we bijna de helft van de studenten kwijt. De andere helft garandeer ik dat ze hun diploma halen.’
Reden voor het strikte beleid is dat het instituut kwalitatief goed onderwijs wil bieden dat nauw op de arbeidsmarkt aansluit. ‘De studenten moeten geschikt en gemotiveerd zijn. Bovendien zijn studenten bij een minimum van dertig ECTS geneigd om niet naar meer studiepunten te streven. Ze hebben het idee dat ze “het gehaald hebben”. Vervolgens moeten ze in het tweede jaar ineens negentig punten halen en vallen ze vaak af. Aangezien ze maar kort studiefinanciering krijgen, is het ook in hun eigen belang dat ze zo snel mogelijk weten dat ze de juiste studiekeuze gemaakt hebben.’
Studenten die de norm niet halen, kunnen vaak wel overstappen naar andere hbo-studies rechten waar de norm lager is. Een bizarre situatie, vindt Hupperetz. Hij heeft nog geen klachten ontvangen over de strenge eisen. ‘Tweedejaars vinden het prima. Afvallers geven zichzelf gewoonlijk de schuld.’ (MH/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?