Terug naar overzicht

Schutte wist van wanbeleid Stoas

De Commissie Schutte was op de hoogte van de 3,7 miljoen euro overheidssubsidie die de stichting agrarische lerarenopleidingen (Stoas) ten onrechte overhevelde naar een holding. De fraude-onderzoekers meldden het echter niet, omdat het Ministerie van Landbouw al onderzoek deed.
‘Een voetnootje in onze rapportage was misschien op zijn plaats geweest’, aldus een woordvoerder van de Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap, zoals het team van Schutte officieel heet. ‘Het ministerie van Landbouw bracht ons op de hoogte van de feiten toen de Tweede Kamer al was gewaarschuwd, en Ernst & Young al op onderzoek was gegaan. Wij hebben het geagendeerd, maar het leek ons dubbel werk om er zelf nog een onderzoek overheen te doen. Bovendien heeft LNV gebruik gemaakt van een accountantskantoor dat wij ook in de arm hebben genomen, dus het was allemaal dubbel werk geweest.’

De Wageningse stichting Stoas kreeg in 2001 en 2002 geld van het ministerie van Landbouw voor haar agrarische lerarenopleidingen, maar hevelde voor 3,7 miljoen euro over naar een holding. Dit geld werd geinvesteerd in commerciële activiteiten, waaronder consultancy. Deze organisatie maakte echter geen geld, maar verslond het juist. De balans van de holding is volgens onderzoekers een ramp, waardoor het geld onmogelijk terug te krijgen is.
Stoas’ plan om uit de financiële sores te komen, behelst onder meer een vordering op de holding. De stichting – verantwoordelijk voor de opleidingen – zou het verschuldigde bedrag van de holding terugkrijgen in aandelen. Maar minister Veerman (LNV) voelt daar niets voor. De vordering van de stichting is daarom verkocht aan de Rabobank. Het is echter niet duidelijk voor hoeveel, en of het probleem daarmee is opgelost.

De lerarenopleidingen van Stoas bevinden zich in Dronten en Den Bosch. De holding Stoas heeft takken in onder meer Chili, de Filippijnen en Tanzania. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?