Terug naar overzicht

Terugval voor InHolland, Fontys op winst

InHolland is niet langer de hogeschool met de meeste vooraanmeldingen. Fontys, de tweede hogeschool van Nederland, groeit juist flink. De tweede Brabantse hbo-instelling, Avans Hogeschool, krimpt.
Hbo-rechten schiet omhoog, net als small business en de kunstopleidingen. Studies als management, economie & recht, creatieve therapie en elektrotechniek verliezen juist.

Dat valt op te maken uit de laatste vooraanmeldingscijfers van de Informatie Beheer Groep. De cijfers van de IB-Groep geven een indicatie van de uiteindelijke verdeling over de verschillende opleidingen, maar de instroom ligt nog niet vast. De studentenaantallen kunnen nog schuiven.

Hbo-rechten trekt studenten weg bij sociaal-juridische dienstverlening en management, economie & recht. De studie is vorig jaar op een paar plekken begonnen en mag zich nu verheugen in een grote populariteit. De groei bedraagt maar liefst zesenveertig procent; er hebben zich nu 1962 studenten aangemeld. De hogescholen bieden vaak schakelprogramma’s aan, zodat de studenten eenvoudiger kunnen doorstromen naar het universitaire rechtenonderwijs.

De trends in het hoger beroepsonderwijs zijn minder duidelijk dan in het wetenschappelijk onderwijs. Daar kiezen de studenten vooral traditionele studies. Talen en exacte vakken stijgen, terwijl de economische vakken uit de gratie raken. Maar in het hbo varieert het meer. Dalen en stijgen lijkt eerder met de hogeschool dan met de studie te maken te hebben.
Toch zou je één trend kunnen aanwijzen. Studies met vage namen zijn minder populair. Creatieve therapie, vrijetijdsmanagement en business administration zitten in de min. Zowel wo- als hbo-studenten willen kennelijk weten waar ze aan toe zijn.
InHolland Hogescholen verliest maar liefst 6,8 procent. Dat is nog treuriger als je bedenkt dat de totale instroom in het hbo met meer dan vijf procent stijgt. Communicatiewetenschappen in Diemen daalt bijvoorbeeld fors, met meer dan vijfendertig procent, terwijl die studie landelijk gezien juist vier procent wint.
Een woordvoerder van InHolland vermoedt dat het verlies met de recente fusie te maken heeft. ‘Er is altijd een terugslag na een fusie. De nieuwe naam is tenslotte nog onbekend. In Rotterdam kent iedereen de Ichthus Hogeschool, maar niet iedereen weet dat die nu InHolland Rotterdam heet.’ Toch is de terugslag groter dan verwacht, geeft hij toe. ‘Misschien zijn we door de fusie te zeer intern gericht geweest.’
Van het verlies van InHolland profiteren met name de lokale concurrenten Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam. Die trekken veel meer eerstejaars dan de afgelopen jaren.

Bij Fontys Hogescholen gaat de vlag uit. Al dit zo doorgaat wordt Fontys marktleider. De groei komt vooral van de lerarenopleidingen, die dit jaar weer populairder zijn. Gezien het verwachte lerarentekort is dat volgens velen een veilige keuze.
De wervende kracht van Fontys lijkt ten koste te gaan van de regionale concurrent Avans Hogeschool. Daar meldden zich twee procent minder nieuwe voltijdstudenten dan vorig jaar. De krimp zit vooral in de locaties Breda en Tilburg, de voormalige Hogeschool Brabanmt. Die verwelkomen 4,1 procent minder eerstejaars. De Bossche locatie van Avans noteert nog wel een lichte aanwas: 0,7 procent. Maar ten opzichte van de landelijke groei van 5,4 procent komt ook dat neer op verlies van marktaandeel.

De grootste stijger is de Hogeschool voor Muziek en Dans Rotterdam. Daar hebben zich vierenvijftig procent meer studenten ingeschreven. De school houdt sinds kort ook dansaudities in het buitenland, die de stijging zouden kunnen verklaren. De groei gaat overigens te rap voor het hoofdgebouw. Op dit moment zijn er al drie bijgebouwen in gebruik.

Onder in de lijst van verliezers staat – afgezien van InHolland – de Amsterdamse Rietveld Academie. Daar melden zich maar liefst een derde minder studenten aan. Wellicht speelt daarbij een rol dat het Rietveld-gebouw dit jaar gerenoveerd is en de academie tijdelijk elders el

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?