Terug naar overzicht

Utrechtse zorgmaster toch bekostigd

De hbo-masteropleiding advanced nursing practice van de Hogeschool van Utrecht wordt alsnog door OCW gefinancierd. Staatssecretaris Rutte komt daarmee terug op de beslissing van zijn voorganger Nijs.

Alle elf de hbo-masteropleidingen tot ‘superverpleegkundige’ en arts-assistent kwamen begin dit jaar glansrijk door de accreditatie. Daaronder een opleiding van Fontys Hogescholen in Tilburg, waarin Avans Hogeschool deelneemt. De afwijzing door staatssecretaris Nijs van de bekostiging van de opleidingen aan de Hogeschool van Utrecht en Saxion Hogescholen in Deventer en Enschede. Hoewel ze in nauwe samenspraak met regionale zorginstellingen en huisartsenverenigingen ontwikkeld zijn, was Nijs van mening dat er daar onvoldoende maatschappelijke behoefte bestond.
Beide instellingen tekenden protest aan en ook de HBO-raad liet weten dat hij de beoordelingscriteria van OCW te strikt vond. Met vooralsnog gedeeltelijk succes, want Rutte haalde een streep door de afwijzingsbrief aan Utrecht. De HvU krijgt geld voor het opleiden van jaarlijks twintig supersisters. Over het bezwaar van Saxion Hogescholen is nog niets beslist. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?