Terug naar overzicht

UvT-student ontwikkelt model voor free publicity op Internet

Bij free publicity wordt veelal gedacht aan de tarditionele massamedia, maar ook op Internet liggen kansen. Stefan Herweg, student bedrijfscommunicatie en digitale media aan de Letterenfaculteit van de Universiteit van Tilburg, heeft een instrument ontwikkeld waarmee men zijn kansen op het nieuwe medium beter kan inschatten.

Kenmerkend voor de massamedia is, dat zij bepalen welke informatie de gebruiker krijgt toegediend (‘broadcasting’). Op het Internet daarentegen selecteert de gebruiker zelf zijn informatie (‘narrowcasting’). Dat vereist een andere benadering bij het realiseren van free puiblicity. Volgens Herweg moeten organisaties hun pr-doelstellingen nauwkeuriger definiëren, en moeten zij objectief kunnen beoordelen in hoeverre het Internet aan de doelstelling kan bijdragen. Het model dat hij heeft ontwikkeld helpt daarbij.
Het model biedt objectief meetbare criteria waarmee het bereik, de kwaliteit en de digitale mogelijkheden van een medium worden getoetst. Tien organisaties pasten het beoordelingsmodel toe op drie internetmedia. Zij geven aan het beoordelingsmodel een nuttig instrument te vinden voor het inventariseren van free publicity mogelijkheden op internet. Alleen het bereik is volgens een aantal organisaties lastig objectief te beoordelen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?